ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης 
Σταθόπουλος Παναγιώτης (Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00,Τηλ:2613610330)

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610330