Γραφείο Τύπου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μαιζώνος 108 1οςόροφος

e- mail:dimospatras@gmail.com

site: e-patas.gr

2613 610 -210

2613 610 -210

2613 610 -214

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Μαιζώνος 108 1οςόροφος

e- mail:dpatras.ethimotypia@gmail.com

FAX

2613 610 -219

2613 610 -219