ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/14-1-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την  24η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16.30, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 

 1. Εξέταση ένστασης κατά της υπ. αριθ. 270/22-9-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών (ΑΔΑ: 6ΜΜΕΩΞΙ-Β3Ρ), αναφορικά με την σημειακή τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ. 827Α , ως προς την χρήση γης του Ο.Τ. 827Α από ‘Χώρος ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου Πατρών’ σε: ‘Χώρος Ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών’, στην περιοχή «1η Ανατολικομεσημβρινή Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών» (σχετική η αριθ. 104/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 2. Διεκδίκηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του Δήμου μας, με κινητοποίηση στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου 2022 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 3. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμο (τμήμα οδού Αλεξ. Παπάγου) μεταξύ των Ο.Τ. 1931 και 1933 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Κωνσταντίνας συζ. Κυριακού Κουνάβη, το γένος Θεόδωρου και Γεωργίας Κωτσοπούλου» (σχετική η αριθ. 103/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τρεις (3) ιδιοκτησίες για την διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25η Μαρτίου από τον Κ.Α. 40-7111.00004 (ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021. 2) Διόρθωση ως προς το εμβαδόν των ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 42/20-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που κήρυξε την αναγκαστική εκτός σχεδίου πόλεως απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25η Μαρτίου (σχετική η αριθ. 105/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Σχιώτες» στην Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτίκων της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 250 μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Ιωάννου Τσώνου) (σχετική η αριθ. 106/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης για το ειδικό διασκευασμένο όχημα μεταφοράς ΑμεΑ με αρ. κυκλ. ΙΜΑ3356 και μια γενική θέση στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Λαυράγκα, στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ (σχετική η αριθ. 107/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Οριοθέτηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, επί της οδού Κορίνθου πλησίον της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS A.E. που στεγάζεται επί της οδού Κορίνθου αρ. 521 (σχετική η αριθ. 108/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης «Μετατροπή παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε εκθεσιακό- μουσειακό χώρο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 9.  Λήψη σύμφωνης γνώμης ή μη για την κατασκευή ράμπας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, στον πεζόδρομο της οδού Κανάρη και Μαιζώνος 173, για την εξυπηρέτησή τους στο τραπεζικό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΛΤΜΝΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιστήριξης- συρματοκιβώτια στον Δήμο Πατρέων (2018)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 12. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις  Κοινότητες Μεσσάτιδος- Παραλίας Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 13. Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης- Καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση από και προς το Δήμο, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  Δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 17. Αντικατάσταση μέλους Διοικούσας Επιτροπής Παμπελοποννησιακού Σταδίου   (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξη των 1) εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων και 2) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- αρμ. Δ/ντρια).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αναπληρώτρια  Δ/ντρια).

 

 

 

     Ο Πρόεδρος

                                                                 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

     Παναγιώτης Μελάς