Διαδικασίες και Δικαιολογητικά

Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου

Δικαιολογητικά ληξιαρχικών πράξεων για γάμο, σύμφωνο συμβίωσης και δήλωση γάμου.

Read more

Δήλωση Γεννήσεως

Που, πότε και πως γίνεται η δήλωση γεννήσεως.

Read more

Δήλωση Βάπτισης

Που, πότε και από ποιόν γίνεται η δήλωση βαπτίσεως.

Read more

Δήλωση για Ονοματοδοσία

Που, πως και από ποιόν γίνεται η δήλωση ονοματοδοσίας.

Read more

Δήλωση θανάτου

Που, πότε και από ποιόν γίνεται η δήλωση θανάτου.

Read more

Μεταβολή Ληξιαρχικής πράξης

Γενικές πληροφορίες για όλες της μεταβολές στις ληξιαρχικές πράξεις.

Read more

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Πώς εκδίδονται τα αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων.

Read more

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τμήμα Ληξιαρχείου

Read more

Δημοτική Ενότητα Ρίου - Ληξιαρχείο

Read more

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Ληξιαρχείο

Read more

Δημοτική Ενότητα Παραλίας - Ληξιαρχείο

Read more

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας - Ληξιαρχείο

Read more