ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΙΟ

Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, με την περιορισμένες του δυνατότητες λόγω της έλλειψης εργαζομένων, συνεχίζει σε όλη την πόλη την κοπή και τον καθαρισμό χόρτων.

Σήμερα οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην πλατεία Πίνδου στο Ρίο, αλλά και σε πεζοδρόμια όλης της πόλης, που είναι απαραίτητος ο καθαρισμός τους από χόρτα.