ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΩΛΟ
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
Μανωλόπουλος Κων/νος (Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00 ,Τηλ:2610 461150)
2610 339007