ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σας καλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο κτίριο Λαδόπουλου, την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

 

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Γιακουμάτος - Ροΐτικα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Δρέπανο Surf Club EE – Μάτι, εκτός ορίων οικισμού Δρεπάνου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Χατζηλάμπρου – Μονοδένδρι και Ροδινή Beach House EE – Θέση Κουτσοπούλες εκτός ορίων οικισμού Ψαθοπύργου - Ροδινή) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Αλιευτικού Καταφυγίου Αραχωβιτίκων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις) στο Ο.Τ./Κ.Φ. Γ2127 στην περιοχή «Κρύα Ιτεών – Ζαρουχλέϊκα», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Πανίτσα του Δημητρίου και της Άννας – Μαρίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρο 88, παρ. 2 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Καθορισμός ως πεζόδρομου της παρόδου Αθηναίου 1 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνας) στην οδό Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 25, περιοχή Κουκούλι (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δέντρου (κυπαρίσσι) στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Ανθούπολης (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δέντρων (λιγούστρο και αείλανθος) στην οδό Πιπίνου 9 του Νοτίου Διαμερίσματος (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

                                                              Ο Πρόεδρος της

                                                     Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            Μιχαήλ Αναστασίου