ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σας καλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Ιουλίου  2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2022 (σχετική η αριθ. 368/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 2. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, για το έτος 2022, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Προϊστάμενος).
 3. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής  (αρ. πρωτ. 7532/2022) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Πρόεδρος).
 4. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής  (αρ. πρωτ. 7586/2022) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Πρόεδρος).
 5. Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού της Ταμειακής Διαχείρισης στην επωνυμία «Δήμος Πατρέων» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Ανανέωση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα) (σχετική η αριθ. 46/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Καθορισμός ως πεζόδρομου της παρόδου Αθηναίου 1 (σχετική η αριθ. 51/2022  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις) στο Ο.Τ./Κ.Φ. Γ2127 στην περιοχή «Κρύα Ιτεών – Ζαρουχλέϊκα», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Πανίτσα του Δημητρίου και της Άννας – Μαρίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρο 88, παρ. 2 (σχετική η αριθ. 50/2022  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου, για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μονοδενδρίου της Δ.Ε. Βραχνεϊκων και έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 10. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων του άρθ. 1 του Π.Δ. 5/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 4315/2014   (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα- κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακαίνιση- ασφαλτόστρωση- πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως Κόμβο Κουρτέση) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, σύμφωνα με την αριθ. 32/2022 απόφαση του Δ.Σ. του (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 15. Έγκριση ποσού 35.000€ για την προικοδότηση άπορων κοριτσιών, στις περιοχές Πατρών και Καλαβρύτων, για τα έτη 2021-2022  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, σε δύο νέα οχήματα που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού έτους 20222 που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (HORIZON- INTERREG- LIFE) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

 

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                           του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                    Παναγιώτης Μελάς