Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων και Μελέτη 7/2021 της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις «Συνδέσεις Κινητής Τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» - CPV: 64212000-5