«Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων»