ΦΡΑΓΜΑ

Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται το εξής:

Λόγω ενεργειών εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου, οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών του ποταμού Πείρου Παραπείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης του μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να αποφεύγουν να διέρχονται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες του ποταμού  λόγω αυξημένου κινδύνου πνιγμού, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του Ποταμού.