ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) νέα επιστολή, με την οποία επανέρχεται στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ζητά άμεσα συζήτηση για το θέμα.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Επανερχόμαστε στο από 09/12/2021 αίτημά μας για συζήτηση στο Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ, του σχεδιασμού της εκτελεστικής επιτροπής, που αφορά τα βραχυπρόθεσμα- μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το θέμα όπως καταλαβαίνετε επείγει. Ο Δήμος Πατρέων ετοιμάζει το σχεδιασμό του, που πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν του, αυτό του ΣΥΔΙΣΑ. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημέρωση για το θέμα, περιμένουμε τις εισηγήσεις σας».

 

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Κύριε Πρόεδρε,

Από τον Φεβρουάριο του 2020, ο  ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αστικών στερών αποβλήτων του Ν. Αχαΐας, όπως προκύπτει  από την συστατική πράξη (Τεύχος B’ 439/13.02.2020). Μεταξύ των σκοπών του συνδέσμου περιλαμβάνεται η υλοποίηση των μέτρων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, η υγειονομική ταφή, και η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του. Ο ΣΥΔΙΣΑ πρέπει να εκπονήσει ενιαίο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων για όλους τους Δήμους του Νομού Αχαΐας, που στη συνέχεια να τεθεί σε συζήτηση στα δημοτικά τους συμβούλια.

Όπως είναι γνωστό ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας είναι σε κατάσταση κορεσμού και πρέπει να κλείσει. Η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στου Φλόκα θα καθυστερήσει, παρ’ όλο που ο Δήμος της Πάτρας έχει ολοκληρώσει τις μελέτες πριν από 2 χρόνια. Όμως  η Κυβέρνηση και οι κρατικές υπηρεσίες αλλάζουν συνεχώς τους νόμους και τους όρους των διαγωνισμών. Ο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας δεν μπορεί να δεχθεί τις ποσότητες απορριμμάτων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου στου Φλόκα. Προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για τη άμεση εκπόνηση σχεδίου από τον ΣΥΔΙΣΑ με σκοπό την διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Πάτρας σε άλλους ΧΥΤΑ ή  σε λειτουργούντα εργοστάσια επεξεργασίας συμμείκτων. Δηλαδή, να αποφασιστεί και να υλοποιηθεί το σταδιακό κλείσιμο του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, ώστε να μην μείνουν απορρίμματα στους δρόμους της Πάτρας με ολέθρια αποτελέσματα.

Από τα πρώτα άμεσα μέτρα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Σχεδιασμός για τον μετριασμό του προβλήματος είναι η άμεση μεταφορά όλων των απορριμμάτων των πρώην Δήμων Μεσσάτιδας και Βραχναιΐκων στον ΧΥΤΑ Φλόκα όπως άλλωστε προβλέπεται. Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξευρεθεί μια φθηνή λύση για την διάθεση απορριμμάτων σε ήδη λειτουργούντα εργοστάσια.

Μέχρι σήμερα, ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας λειτουργεί με προσωπικό του Δήμου Πατρέων. Μετά την παρέλευση δύο ετών από την σύσταση του ΣΥΔΙΣΑ και ενάμισι έτους από την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ και του Δήμου Πατρέων για την τεχνική υποστήριξη στο έργο της διάθεσης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πατρέων στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, η λειτουργία του ΧΥΤΑ έπρεπε ήδη να υλοποιείται από το ΣΥΔΙΣΑ.

Ο ΣΥΔΙΣΑ είναι επιτακτική ανάγκη να αποφασίσει ένα συγκεκριμένο και  ολοκληρωμένο  σχέδιο  και χρονοδιάγραμμα για την λύση των πολύ οξυμένων προβλημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων. Και αυτό με δεδομένη την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων ή μικρότερων έργων (Εργοστάσιο ΜΕΑ-ΜΕΒ, ΜΕΒ Ξερόλακκα, επέκταση ΧΥΤΥ Φλόκα κλπ.). Σήμερα βαδίζουμε στα τυφλά με πιθανά ολέθρια αποτελέσματα, ιδιαίτερα για την Πάτρα και το Αίγιο, όπου κατοικεί η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Νομού.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή να εισηγηθεί άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο τον σχεδιασμό της, που αφορά στα βραχυπρόθεσμα  -  μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα για την διαχείριση  των απορριμμάτων.

 

                                                           Ο Δήμαρχος Πατρέων

                                                              Κώστας Πελετίδης