ριον
Ληξιαρχείο Ρίου
Σταθόπουλος Σπύρος (Τηλ εξυπηρέτησης:2613 602612, 2613 602607, e-mail :s.stathopoulos@patras.gr)
Αθηνών 6
s.stathopoulos@patras.gr