ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η πρόταση όπως κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη στο αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα των 218 εργαζομένων  κοινωφελούς προγράμματος 2020-2021 είναι η εξής:

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε πλήρη κάλυψη των αναγκών του Δήμου με μόνιμο προσωπικό και χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Στο οκτάμηνο της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, το οποίο έληξε, να επανέλθουν για 4 μήνες και να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας.

Τα νέα προγράμματα να είναι διάρκειας 12 μηνών. Οι εργαζόμενοι να έχουν, με τη λήξη του προγράμματος, επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για όλους.

Μισθός σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανάλογα με την ειδικότητα.

Για την ικανοποίηση του αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου, να προχωρήσουμε σε συγκέντρωση διεκδίκησης, έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και όπου αλλού χρειαστεί.