ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου είναι η πιο σημαντική δημοτική αθλητική υλικοτεχνική υποδομή της πόλης μετά το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Αποτελεί εστία ανάπτυξης του στίβου ισοδύναμη με του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, με το συγκριτικό πλεονέκτημα του κλειστού στίβου και φιλοξενεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ δημόσιο Κέντρο της Γυμναστικής.

Στα μεσοπρόθεσμα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, είναι η ριζική ανακαίνιση του με βάση τεχνική μελέτη, δωρεά του Σταυροπουλείου Ιδρύματος Μποζαϊτίκων, που έχει ήδη ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στο Δήμο.

Η μελέτη προβλέπει τον ηλεκτρομηχανολογικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου, την αναδιαρρύθμιση της αίθουσας Γυμναστικής, την αντικατάσταση του ταρτάν του ανοικτού στίβου και άλλες παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο.

Η ανακαίνιση θα δώσει νέα πνοή στο Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου και θα αναβαθμίσει το ρόλο του στην ανάπτυξη του στίβου αλλά και της Γυμναστικής σε συνδυασμό και με τη 2η αίθουσα που θα αναπτυχθεί στο υπό κατασκευή Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ΑΣΟ.