ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έκτακτη  - δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, θα γίνει την 14α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 15.00 – 16.00,  με τα  παρακάτω  θέματα:

 

  1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  2. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

 

     Ο Πρόεδρος

                                                                 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

       Παναγιώτης Μελάς

 

 

Η επείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι το έγγραφο του ΥΠΕΣ που αφορά στην 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021, εκδόθηκε στις 6/12/2021, πρέπει άμεσα να ενισχυθεί ο κωδικός και να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2021, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2022.