Ρίχνουμε

  • Μικρές ηλεκτρικές συσκευές
  • Ηλεκτρικούς λαμπτήρες
  • Τόνερ
  • Μελανοδοχεία

Θα τους βρούμε στο ισόγειο 9 δημοτικών κτιρίων ανά την πόλη