σχολειο1
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κάκκου Ιωάννα(Ωράριο Λειτουργίας 7:00-15:00, Τηλ Εξυπ: 2610222678)
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλ. Γεωργίου Α’ 17
dpaideiaspatras@gmail.com