Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων

To Τμήμα Καθαρισμού και κοινόχρηστων και ειδικών συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας –Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού είναι στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε να απορρίψετε ογκώδη αντικείμενα.

Ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στο 2610966205 της Δ/νσης Καθαριότητας ή στο 15190 της Γραμμής του Δημότη,αρκεί ώστε να διευκρινιστεί η ώρα που μπορούμε να βγάλουμε το ογκώδες αντικείμενο που επιθυμούμε να απορρίψουμε.