ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ.Τ.Ο.

Στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, συνεδρίασε χθες, Πέμπτη 26 Μαΐου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Πατρέων, με δύο θέματα:

-Απολογισμός και Εκτιμήσεις και αντιπλημμυρικής περιόδου

-Λήψη μέτρων για αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης  Αναστασίου, αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στην κρατική αδιαφορία για ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πρόληψης και της αντιμετώπισης, πλημμυρών και πυρκαγιών, τονίζοντας ότι: «Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων με στόχο την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος απαιτεί γενναία κρατική χρηματοδότηση αλλά και την διάθεση των απαιτούμενων μέσων και επιστημονικού εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό στερείται ο λαός μας, ο Δήμος μας όπως και όλοι οι Δήμοι.

Οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που οδήγησαν στην αποδυνάμωση των Δήμων, είναι τεράστιες και δεν κρύβονται. Τα έργα για την αντιπλημμυρική – αντιπυρική – αντισεισμική θωράκιση, δεν είναι επιλέξιμα έργα, αφού δεν αποφέρουν κέρδη στο ζύγι κόστους – όφελους.

Για αυτό το λόγο ακόμα και για τα πιο “απλά” όπως για τον καθαρισμό των αρδευτικών αυλακών, υποχρεώνεται ο Δήμος μας να χρηματοδοτεί τις απαραίτητες επεμβάσεις από το δημοτικό προϋπολογισμό».

 

 

Αναλυτικά στην εισήγηση του, ο Αντιδήμαρχος ανέφερε τα εξής:           

 «Πριν την έναρξη της συζήτησης θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι με την υπ’αριθμ.:8778/14-3-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, λειτουργιών και οργάνων της Γ.Γ.Π.Π. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του Ν.4662/2020 και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων. Με βάση αυτήν την απόφαση δεν είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία του Τ.Ε.Σ.Ο.Π. οπότε γίνεται σύγκλιση με τα μέλη του Σ.Τ.Ο.

 

Απολογισμός και Εκτιμήσεις και αντιπλημμυρικής περιόδου

Με το πέρας της φετινής αντιπλημμυρικής  περιόδου, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις Υπηρεσίες και εργαζόμενους που συνέβαλαν στην πρόληψη καταστάσεων από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών στα όρια του Δήμου μας.

Κατά την αντιπλημμυρική περίοδο 2021-2022 όπου απαιτήθηκε με την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου παρενέβησαν άμεσα για επέμβαση και αντιμετώπιση αυτών.

 

Από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση αποζημίωση των πληγέντων και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων.

 

Εκτός από την πρόληψη η οποία αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα της ύπαρξης έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Είναι κοινή πεποίθηση πως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων με στόχο την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος απαιτεί γενναία κρατική χρηματοδότηση αλλά και την διάθεση των απαιτούμενων μέσων και επιστημονικού εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού

Αυτό στερείται ο λαός μας, ο Δήμος μας όπως και όλοι οι Δήμοι.

Για αυτό το λόγο ακόμα και για τα πιο “απλά” όπως για τον καθαρισμό των αρδευτικών αυλακών, υποχρεώνεται ο Δήμος μας να χρηματοδοτεί τις απαραίτητες επεμβάσεις από το δημοτικό προϋπολογισμό. Όμως για μεγάλης έκτασης έργων υποδομής που είναι ικανές να αποσβήνουν το κίνδυνο και τις καταστροφές που επέρχονται σε περίπτωση πολύ έντονων φαινομένων (παραδείγματα υπάρχουν πολλά), δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το Δήμο μας, λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων και προσωπικού και συνεχίζουν να αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο για την  περιοχή μας.

 

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των δασικών - αγροτικών πυρκαγιών

 

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας αρχίζει από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η άρση των αιτίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.

Ως προς την λήψη μέτρων για την  αντιμετώπιση των δασικών - αγροτικών πυρκαγιών οι ενέργειες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο αφορούν την πρόληψη και ετοιμότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών μέσα σε ανασταλτικούς παράγοντες λόγω ελλείψεων προσωπικού και επαρκούς χρηματοδότησης, είναι:

 • Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έγινε επικαιροποίηση στο σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών το οποίο έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ενημερώθηκαν εγγράφως οι δημόσιοι οργανισμοί ΔΕΔΔΗΕ, ΟΣΕ, Αρχαιολογική Υπηρεσία Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 6η ΥΠΕ, Ιερά Μητρόπολη, ΟΑΕΔ. Την εκτέλεση εργασιών προληπτικού καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, όπου αποτελεί υποχρέωσή τους.
 • Ανακοινώθηκε δημόσια η ευθύνη των ιδιοκτητών οικοπέδων να φροντίσουν σύμφωνα με την 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη για την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από χόρτα καθώς και των ιδιοκτήτων αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτησίες  εφάπτονται  σε  Δημοτικούς - Αγροτικούς οδούς, να προβούν στην κοπή των κλαδιών τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων
 • Έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση δύο (2) νέες υδατοδεξαμενών δασοπυρόσβεσης
 • Ενεργοποίηση υπαλλήλων και μέριμνα για ετοιμότητα των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών για δασικές πυρκαγιές.
 • Συνεργαζόμαστε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους Εθελοντικούς Συλλόγους δασοπροστασίας, με Τοπικά Συμβούλια και ομάδες πυρασφάλειας κατά περιοχή, για περιφρούρηση επικίνδυνων περιοχών.
 • Διαθέτουμε πυροσβεστικά οχήματα (ντακότες) σε εθελοντικές ομάδες
 • Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση δασικών πυρκαγιών καθώς και την αντιμετώπιση αυτών.
 • Καθαρισμός χώρων συγκέντρωσης εύφλεκτων υλικών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού τριμήνου διάρκειας για τις ανάγκες πυρασφάλειας και δασοπροστασίας.
 • Επεμβαίνουμε με μηχανήματα του Δήμου σε αγροτικούς δρόμους για την αποκατάσταση τους, προκειμένου απρόσκοπτα να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
 • Από την ΔΕΥΑΠ επισκευάζονται και τοποθετούνται νέα υδροστόμια.

 

Ενέργειες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων

 • Ήδη έχει ξεκινήσει η κοπή χόρτων στο Δασύλλιο Πατρών και θα συνεχίσουμε με την κοπή χόρτων στο Άλσος Γηροκομείου και στο Άλσος Κεφαλοβρύσου
 • Πραγματοποιείται κοπή χόρτων στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 • Αναμένουμε την υπογραφή νέας σύμβασης που θα συνδράμει στην κοπή χόρτων για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς.

 

Τέλος το προσωπικό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας θα είναι όλο το 24ωρο σε ετοιμότητα  για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, όπως κάθε χρόνο και με την εμπειρία που διαθέτει θα συμβάλει ουσιαστικά στις δράσεις της αντιπυρικής προστασίας όπως φυσικά και το προσωπικό των εμπλεκομένων εκτός Δήμου Υπηρεσιών αλλά και των συλλόγων και ομάδων εθελοντών με την σημαντική τους προσφορά». 

 

 

Στην συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους εξής φορείς και υπηρεσίες:

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου / Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
 3. Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών
 4. Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας
 5. K.E.T.X. 3ο Επιτελικό γραφείο
 6. Δασαρχείο Πατρών
 7. Δ/νση Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Πρασίνου
 8. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
 9. Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας
 10. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου
 11. Λέσχη 4Χ4 Πάτρας
 12. Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας «ΩΛΕΝΟΣ»
 13. Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης  – Διάσωσης Βραχνεΐκων.